INGREDIENTE

Duchovní hudba 21. století


Hudba projektu Ingrediente čerpá z prastarých tradic evropské duchovní hudby středověku (gregoriánský chorál, raný vícehlas). Inspirace touto prastarou tradicí se zde snoubí s poslechovou zkušeností 21. století, nadžánrovou hudební improvizací a novými možnostmi práce s hudebním zvukem. Improvizované pasáže jsou doplněny komponovanými strukturami a citlivým elektronickým processingem, vytvářejícím jemné ambientní struktury.

Jádro projektu Ingrediente tvoří :Jirka

 

Jiří Hodina – zpěv, housle,

Jan Jirucha – trombon, eufonium

Tomáš Reindl – středověký dulcimer, klarinet, tabla, hlas, didžeridu, processing,

 

Dle situace bývá sestava rozšířena o další hráče :

Eva Bublová - varhany

Petr kalfus - saxofony, basklarinet

Markéta Schley Reindlová – varhany

 

Audio:

Hudební uskupení Ingrediente je možné slyšet ve vánoční elektroakustické skladbě Tomáše Reindla PERINATAL, která vznikla na objednávku Českého rozhlasu v r. 2016:

Perinatal - podrobnosti, kompletní nahrávka...

...stránka skladby Perinatal na webu Českého rozhlasu...

 

Video:

Vystoupení Ingrediente v rámci Noci kostelů 2017:

 

 

Noc kostelů 2016:

 

 

Hudba Ingrediente byla použita např v dokumentu Kristus v Getsemanech o objevené gotickém fragmentu v kostele Nejsv. Salvátora (2017):

 

 

*******

 

 

 

Home   -  Bio   -  VIDEO  -  Projekty  -  CD/MP3   -  Foto  -  Akce  -  Jiné(články, links)   -  Kontakt