Tabla jsou bezesporu nejznámější a nejpopulárnější indický bicí nástroj. Tradičně je to nástroj severoindické klasické hudby, ale v  posledních letech se značně rozšířil i do jižních oblastí indie. V západní hudbě se tabla používají ve všech možných hudebních fůzích, od world music, přes rock jazz a tanční styly až po klasickou hudbu.
Na západě se tabla poprvé objevila na desce Johna Mc Laughlina My Goal's Beyond (1970) a na albu On The Corner (1973) jazzového mága Milese Davise. Hraje na ně Badal Roy. Po celém západním světě tabla však proslavil především Zakir Hussain, bezesporu nejslavnější (ale zároveň i jeden z nejtalentovanějších a nejkreativnějších) tablista všech dob.

Tabla započala svůj vývoj zhruba v 17.století a o jejich vzniku existuje spousta více, či méně pravděpodobných historek. Jisté však je, že konstrukce, i technika hry je ovlivněna třemi nástroji:
1. pakhawaj - nejklasičtější severo-indický buben sudovitého tvaru, dvoublanný,
2. kovové kotlíky naqara
3. folklórní dvoublanný buben dholak.
Název "tabla" pochází z arabštiny (celá severní indie je ovlivněná mnohaletou nadvládou muslimských císařů od 17.stol.) a znamená doslova "buben" .
Konstrukce a složení nástroje:
Nástroj tabla tvoří dva konstrukčně odlišné bubny, z nichž na každý se hraje jednou rukou. Buben pro pravou ruku, dayan (též dahina), je dřevěný, má vysoký, jasný zvuk a ladí se do základního tónu rágy (Sa). Buben pro ruku levou, bayan, je kovový (někde se stále používá hliněný) a vydává basový zvuk, jehož výšku hráč během hry moduluje tlakem a posunem ruky. Tabla disponují neuvěřitelně harmonickým a koncentrovaným zvukem, kterého je docíleno speciální konstrukcí blan. Jsou vyrobeny z kozí kůže, na okraji je přidaná další vrstva nad (kinar) a pod (bharti) hlavní blánou, ve středu je pak vytvořen kruh (syahi, či gab) ze speciální pasty, (směs jemných železných pilin, rýžové mouky a dalších ingrediencí). Tímto způsobem dochází k zatlumení neharmonických kmitů bubnu a ke zvýraznění určitých alikvótů bubnu, charakter zvuku je tím pádem více tonální, harmonický.
Technika hry:
Při hře na tabla se používá speciální prstová technika, pro každou ruku odlišná. K vyjádření i zapamatování rytmických pasáží, či kompozic slouží zvláštní slabiky (bol), z nichž každá vyjadřuje určitý úder. Podívejme se nyní trochu blíže na základní tablové údery. Dělíme je do tří skupin: 1. resonanční (otevřené), 2. polorezonanční (částečně zatlumené špičkou prsteníku) a 3. nerezonanční (zatlumené). V zápisu používám pro rezonanční a polorezonanční údery na začátku velké písmeno, pro nerezonanční malé písmeno. Často může též stejná slabika označovat dva různé údery, v praxi to závisí na souvislostech, v jakých je úder použit.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDERŮ NA TABLA:
(pouze orientační foto, pro dobré zvládnutí úderů je zapotřebí učitele)

Resonanční údery na dayan:
Tun (též Tin) - základní otevřený zvuk bubnu, hraný pouze ukazovákem (viz.obr) ,
Din - základní otevřený zvuk bubnu, hraný celou dlaní

 

Resonanční údery na bayan:

Ghe (též Ge,Gi,Ghi,Ghin - vše vyjadřuje tentýž úder) - úder na bayan, hraný buďto společně prostředníkem a prsteníkem, nebo jen ukazovákem, zápěstí je lehle opřeno o blánu a moduluje zvuk tlakem, či posunem přes syahi

 

 

 

Polorezonanční údery na dayan:

Na (též Ta) - úder ukazovákem na kraj dayanu, zatímco prsteník buben lece tlumí na hraně syahi (černého kruhu). Cílem je co nejjasnější, pronikavý vysoký zvuk.

Tin - podobný úder, jako Na,ale hraný blíže ke středu bubnu. Zvukově zastřenější, než Na.

 

 

 

 

Ne-rezonanční údery na dayan (prsty po úderu zůstávají na bláně a tlumí zvuk):

te - hraný společně prostředníkem a prsteníkem do středu syahi (viz.obr.),

te - hraný ukazovákem do středu syahi (obr.) - v indii se vyslovuje jinak ("patrové t", které je pro nás trochu nezvyklé)
ti - prostředník do středu syahi,
tak - ukazovák, prostředník a prsteník do středu syahi


 

Ne-rezonanční úder na bayan:

ke (též ki, či ka) - plácnutí celou dlaní přes syahi a okraj bubnu, ruka zůstává po úderu ležet
pozn.: na basovém bayanu se polorezonanční údery nepoužívají


 

 

 

Spojením úderů levé i pravé ruky vzniknou údery kombinované:
Dha = Na+Ge,
Dhin = Tin+Ge, nebo také Dhin = Tun + Ge (záleží na kontextu, v jakém je úder použit),
Dhe=te+Ge,

Nyní, když již známe základní tablové údery, se můžeme seznámit se základní doprovodnou sekvencí indické klasické hudby (tzv. theka) pro základní 16-dobý rytmický cyklus - tintál :

Dha Dhin Dhin Dha
Dha Dhin Dhin Dha
Dha Tin Tin Ta
Ta Dhin Dhin Dha

************************

ukázka hry na tabla:

"TABLULA RASA" (T.Reindl - tabla solo)

 

************************

...zde informace o pravidelných kursech hry na tabla...

 

 

************************

Další články:
ZÁKLADY INDICKÉHO RYTMU
--- CO JE INDICKÁ KLASICKÁ HUDBA?

* kompletní seriál Tomáše Reindla "RYTMY INDIE" pro Muzikus zde:http://www.muzikus.cz/autori/Tomas-Reindl/

 

 

 

 

Home   -  Bio   -  VIDEO  -  Projekty  -  CD/MP3   -  Foto  -  Akce  -  Jiné(články, links)   -  Kontakt