ZÁKLADY INDICKÉHO RYTMU
Tomáš Reindl

Troufám si říci, že indický rytmický systém je nejpropracovanějším a nejkomplexnějším rytmickým systémem na Zemi, (alespoň co se týče lineárního rytmu, v polyrytmice samozřejmě vede Afrika a latinská Amerika). Jsou zde prakticky všechny možnosti různě dlouhých (lichých, sudých) „taktů“, k dokonalosti dotažená technika off-beatů (různě dlouhé rytmické fráze hrané „přes doby“), všechny možnosti rozdělení dob (kvintoly, septoly, nonoly), virtuozní technika hry na bicí nástroje a v neposlední řadě i jejich zajímavý a neuvěřitelně harmonický zvuk.
V tomto článku bych Vás tedy rád seznámil se základní teorií a praxí indického rytmického sytému. Ten se v praxi samozřejmě většinou vyučuje na nějaký indický bicí nástroj, nejčastěji tabla, jeho principy je však možno adaptovat na jakýkoliv (nejen bicí) hudební nástroj, či zpěv. Pomocí speciálních slabik a názorného systému počítání se totiž indické rytmy může učit úplně každý a kdekoliv v terénu :-)

Na úvod je třeba říci, že indická hudba a potažmo i indický rytmus podléhá základnímu rozdělení na styl severoindický (hindustánský) a jihoindický (karnatický). Ačkoliv obě větve vycházejí ze společných principů, rozdíly jsou značné a je třeba je studovat odděleně. Jelikož se severoindickou klasickou hudbou a hrou na tabla zabývám delší dobu, začnu systémem severoindickým.
Základním pojmem indického rytmu, je tála. Tála je rytmický cyklus o určitém počtu dob, něco jako v evropské hudbě takt, počet dob však může dosahovat daleko větších hodnot (nejběžnější je 16, 12, 10, nebo 7 dob, existuje však i tála o 108 dobách!). Tála se dále dělí na menší úseky (vibhag), ty mají nejčastěji 2 – 4 doby (matra), první doba z každého vibhag má vždy jeden ze tří stupňů přízvučnosti: sam -hlavní přízvuk (většinou první doba tály), tálí -vedlejší přízvuk a khálí -nepřízvuk, doslova „prázdný“.
Výuka severoindického rytmu vždy začíná tintálem a to proto, že je dokonale symetrický, jeho 16 dob se dělí na 4 stejně dlouhé čtyřdobé úseky. Tintál je nejpoužívanějším cyklem severoindické klasické hudby, jeho název doslova znamená 3 tlesknutí (tin=3, tálí=tlesk), má totiž 3 přízvuky (sam a dvě tálí) a jeden nepřízvuk (khálí).
Indové vyvinuli také velmi praktický způsob názorného počítání tály, které slouží jak hudebníkům, či tanečníkům k nácviku nových forem a kompozic, tak i publiku, aby se v tále neztratili a vychutnali si všechny hudební kreace, které se nad tálou odehrávají. Jedna z možností počítání vypadá takto:
- 1.dobu (sam) tleskneme celou pravou dlaní do levé (která je vodorovně, dlaní vzhůru, prsty natažené),
- druhou, třetí a čtvrtou dobu odpočítáme ukázáním ukazováku pravé ruky do třech kloubních jamek ukazováku levé ruky
- 5.dobu (tálí) tleskneme jen prsty pravé ruky do dlaně levé ruky
- 6. až 8. dobu odpočítáme ukázáním ukazováku pravé ruky do třech kloubních jamek tentokrát prostředníčku levé ruky
- 9. dobu (khálí) mávneme pravou rukou, otočenou dlaní vzhůru, jen tak do vzduchu
- 10. až 12. dobu odpočítáme ukázáním ukazováku pravé ruky do třech kloubních jamek prsteníčku levé ruky
- 13.dobu (tálí) opět tleskneme jen prsty pravé ruky do dlaně levé ruky
- 14. až 16. dobu odpočítáme ukázáním ukazováku pravé ruky do třech kloubních jamek malíku levé ruky
Tento systém se dá aplikovat na tálu o jakémkoli počtu dob, v rychlejších tempech se vynechává počítání kloubních jamek a vyznačují se pouze hlavní akcentované a prázdné (khálí) doby.

koláčový diagram šestnáctidobého cyklu tintál:

Až dosud jsme se v našem výletě do světa indických rytmů zabývali pouze šestnáctidobým cyklem tintál. Tato tála je v severoindické klasické hudbě nejpoužívanější, např.některé styly sitáru (např. Vilayat Khan) tradičně ani v jiných tálech nehrají. Kromě tintálu však existuje mnoho dalších tál, jejichž počet dob se pohybuje od čtyř, údajně až po sto osm dob! Někteří hudebníci (např. legendární hráč na sarod Ali Akbar Khan) si sami vymýšlejí svě vlastní tály. Pro ilustraci bych nyní uvedl přehled několika nejpoužívanějších tál současné severoindické hudby a jejich charakteristické kompozice tablových úderů - theka, zapsaných pomocí slabik (bols-viz článek o tablech):

Tintal (16 dob)

Dha Dhin Dhin Dha Dha Dhin Dhin Dha Dha Tin Tin Ta Dha Dhin Dhin Dha
+       2       o       3      


- jak již bylo řečeno výše, jedná se o nejsymetričtějí tálu s rozdělením 4-4-4-4 doby


Jhaptal
(10 dob, rozdělených na 2-3-2-3):

Dhin Na / Dhin Dhin Na / Tin Na / Dhin Dhin Na
- má stejný sled akcentů, jako tintál, jen jednotlivé segmenty jsou dlouhé 2 a 3 doby


Rupak (7 dob, 3-2-2):

Tin Tin Na / Dhin Na / Dhin Na

- asymetrická tála s rozdělením 3,2,2 doby, je navíc ojedinělý tím, že začíná khálí úsekem (bez basových zvuků bayanu)


Ektal (12 dob):

- trochu složitější tála, kterou lze chápat dvěma způsoby:
s rozdělením po dvou dobách (2-2-2-2-2-2):
Dhin Dhin / DhaGe terekete / Tun Na / kat Ta / DhaGe terekete / Dhin Na
a nebo po třech dobách (3-3-3-3):
Dhin Dhin DhaGe/ terekete Tun Na / kat Ta DhaGe / terekete Dhin Na


Dipchandi (14dob, 3-4-3-4):

Dha Dhin - / Dha Dha Tin - / Ta Tin - / Dha Dha Dhin -

- opět strukturální příbuznost s tinálem, dokonce i údery jsou řazeny podobně, fráze jsou však zkráceny a jsou vždy zakončeny pauzou. Tato tála se tradičně používá především ve vokálním stylu thumrí.
Na závěr dvě jednodušší (ale o to více "funky") tály, které jsou přejaty z indické lidové hudby a používají se v takzavných semi-klasických hudebních formách, jako např.dhun, bhajan, či quawálí:


Kaharwa
(4 doby, 2-2):

DhaGe NaTi / Nake DhiNa (v praxi se však místo ke hraje Ge)


Dadra
(6 dob, 3-3):

Dha Dhin Na / Dha Tin Na

- tyto dvě poslední tály mají mnoho rozličných variací a Kaharwa je bezesporu nejpoužívanějším tablovým doprovodem ve všech možných hudebních fůzích po celém světě.

 

ukázka hry na tabla:

"TABLULA RASA" (T.Reindl - tabla solo)

*******

 

 

Další články: TABLA --- CO JE INDICKÁ KLASICKÁ HUDBA

* kompletní seriál Tomáše Reindla "RYTMY INDIE" pro Muzikus zde:http://www.muzikus.cz/autori/Tomas-Reindl/

 

Home   -  Bio   -  VIDEO  -  Projekty  -  CD/MP3   -  Foto  -  Akce  -  Jiné(články, links)   -  Kontakt