Tomáš Reindl:

RYTMY VÝCHODU


Praktický úvod do rytmických systémů indie a orientu

Povědomí o rytmických systémech východních zemí je v České republice stále mizivé, přestože ve vyspělých západních zemích se těmito systémy inspirují hudebníci nejrůznějších žánrů již několik desetiletí (zhruba od r.1969) a tyto systémy se vyučují na školách, konzervatořích a univerzitách.. Např v jazzu byli prvními inspirovanými především John McLaughlin (především jeho skupiny Mahavishnu Orchstra a Shakti) a Miles Davis, v klasické hudbě to byl např.Yehudi Menuhin.
Indický rytmický systém je bezesporu jedním nejpropracovanějších a nejkomplexnějších rytmických systémů na Zemi, Jsou zde prakticky všechny možnosti různě dlouhých (lichých, sudých) „taktů“, k dokonalosti dotažená technika off-beatů (různě dlouhé rytmické fráze hrané „přes doby“), všechny možnosti rozdělení dob (kvintoly, septoly, nonoly), virtuozní technika hry na velmi zajímavé bicí nástroje a efektní recitace.
V arabských rytmech je nesmírně zajímavá předevšíp práce s ornamenty, různými rytmickými cykly a také ansámblová hra, která má extatický efekt a v některých zemích (např.Maroko) se tradičně používá i k léčení.
Seminář není určen jen pro bubeníky (jak by se někdo mohl domnívat), např.rytmické struktury indické hudby mohou inspirovat jakékoliv hudebníky jak při komponování, tak i při improvizaci. Forma výuky těchto rytmů je navíc velmi zábavná, využívá se zde systém recitací speciálních slabik, které je možné bez jakýchkoliv pomůcek procvičovat kdekoli v terénu.

 

PROGRAM:
(je variabilní, podle situace, úrovně posluchačů, apod)

- Základy severoindického (hindustánského) a jihoindického (karnatického) rytmu, způsoby počítání rytmických cyklů,

- recitace rytmů pomocí speciálních slabik (bol) za pomocí tleskání, případně i dupání (koordinace celého těla)

- Seznámení se základní technikou hry na tabla

- Základní arabské rytmy a jejich interpretace na různé bicí nástroje

- ukázky techniky hry na darbuku, rámové bubny a egyptskou tamburinu req


- Rytmy na lichý počet dob v indické a arabské hudbě

- „nerovnosti“ ve feelingu tradičního cítění rytmů (rytmické nuance, které nelze zapsat do not)

- psychologické a muzikoterapeutické aspekty rytmů a bubnování

- interpretace rytmů na bicí soupravu a na další perkusivní, či melodické nástroje

- využití principů v hudební kompozici


Lektor: Tomáš Reindl

 

 

Články o indické hudbě a rytmu:

TABLA --- ZÁKLADY INDICKÉHO RYTMU --- CO JE INDICKÁ KLASICKÁ HUDBA?

 

 

 

Home   -  Bio   -  VIDEO  -  Projekty  -  CD/MP3   -  Foto  -  Akce  -  Jiné(články, links)   -  Kontakt