T.Reindl - Hudební kompozice:


Rod´n´Drone (2020)

Online premiéra nové elektro-akustické skladby pro středověký nástroj TRUMŠAJT a živý elektronický processing. Skladba je postavena na mikrointervalovém systému přirozeného ladění, známého jako 7-limit just intonation.

 


------------------------------------------------------------------------------

Seirénes (2020)

Elektro-akustická skladba v systému přirozeného ladění, vytvořená pro koncertní site-specific cyklus orchestru Berg Hudba k siréně.

Hrají: Helena Velická – violoncello, Anna Kellerová – kontrabas, Tomáš Reindl – live electronics

 

 

JOGA - svérázný melodram pro guru, cvičence a orchestr (2017)

orchestr Berg, dir.: Peter Vrábel, role of the Guru was played by legendary czech opera singer Soňa Červená (at the time of the performance she had 93 years).

===>

PERINATAL (2016)

vánoční meditativní skladba pro ČR3 Vltava:

...zvuk, text i foto ke skladbě zde...

===>

HANDS (2016)

New soundtrack by Tomas Reindl to early silent movie Hände by Stella F. Simon & Miklos Blandy (1928)

played live by Berg orchestra, prague, dir. P. Vrábel

 

 

UTERO: CONCERTO FOR VIOLONCELLO, TABLA AND SYMPHONIC ORCHESTRA (2015)

Skladba Utero je volně inspirována nitroděložním vývojem člověka a okolnostmi kolem porodu, zvláště pak z pohledu psychologických výzkumů Stanislava Grofa. Je věnována našemu synkovi Matyášovi, jehož nitroděložní vývoj probíhal doslova paralelně se vznikem a vývojem skladby.

Z hlediska hudebního se jedná o instrumentální dvojkoncert, kde sólové nástroje representují tradici evropskou (violoncello) a indickou (tabla). Podstatnou částí skladby je kadence samotných sólových nástrojů, která má zde však odlišnou úlohu, než u klasických nástrojových koncertů, kde plní roli jen jakéhosi virtuozního „přídavku“. Ve skladbě Utero kadence následuje ihned za poklidnou úvodní plochou a řekl bych dokonce, že je samotným jádrem skladby, ze kterého posléze vyroste ústřední orchestrální plocha.

premiera: 27.5.2015, Pilsen Philharmonic Orchestra, dir.: Petr Louženský, violoncello: Jan keller, tabla: Tomáš Reindl


 

BEATBERG for beatbox and the orchestra (2015)

skladba napsaná na objednávku orchestru Berg, inspirovaná světem klubové a taneční hudby, ze kterého technika beatboxu vzešla. Nezajímá mne ani tak spektrum zvuků, které lze „na hubu zahrát“, ale především strhující RYTMUS, pro který se ve světě vžil termín „groove“ (a který nemá český ekvivalent). V Beatbergu jsou groovy zasazeny do trochu jiných souvislostí, přelévají se mezi sólistou a orchestrem, jsou ořezávány, natahovány či vrstveny do polyrytmických struktur. Výjimkou zde není ani použití „barokní“ polyfonie, či hoketových technik známých již ze středověku.

...premiéra s orchestrem Berg ...

 

HLAS ZE ŠUMAVSKÉ POUŠTĚ (2014)
meditativní skladba pro elektroakustickou stopu a dva zpěváky (mezosoprán a tenor). Zvukový materiál skladby čerpá z archivních nahrávek z Kašperkých Hor na Šumavě, především se jedná o fragmenty kázání pátera Nováka, kněze, moudrého kazatele a filosofa, který byl do tohoto kraje „uklizen“ komunistickým režimem.


...stránka o skladbě na webu Českého rozhlasu...

...stejnojmenný rozhlasový dokument o Pateru Novákovi...

... informace o skladbě v pdf...

 

EARTH-BEAT pro čtyři hráče na bicí nástroje (2014)

1. Tetekatagadigena, 2. Chant, 3. Tadigenatom

třívětá skladba, kde první a třetí věta jsou pojaty konceptuálně, snaží se totiž o maximální a systematické využití dvou tradičních rytmických frází, z nichž první pochází ze severoindické a druhá z jihoindické klasické hudby. V první větě je to fráze o devíti notách - tetekatagadigena , ve větě třetí je to fráze tadigenatom, která obsahuje úderů pět. V závěru třetí věty se pak navíc obě fráze polyfonně i polyrytmicky střetnou. Hráči navíc v těchto větách rytmy i recitují. Druhá věta - Chant - je míněna jako kontrastní, je jakousi meditací, poklidným zpěvem s ozvěnou dálných exotických krajin.

     Skladba je věnována památce velkého českého skladatele Miloslava Kabeláče, který se bicím nástrojům do hloubky věnoval a dokonce se (mimo jiné mimoevropské vlivy) i volně inspiroval rytmickými koncepty indické klasické hudby.

 

MANTRAGORA for orchestra (2013)
performed by Komorní filharmonie Pardubice, dir.: Vojtěch Jouza

Skladba se dostala mezi 20 vybraných "doporučených skladeb" (z celkem 265 přihlášených) na mezinárodní skladatelské soutěži Klami Composition Competition 2013

 

TŘI PSYCHOVENTILACE PRO SAXOFONOVÉ KVARTETO (2013)
1. Kvočná fuga, 2. Pavle, Ty rád jíš celer, viď? 3. Tramvaj do stanice Skřetno
videos (performed by Pigeon Saxophone Quartet) score sample

 

ARCANUM CORDIS (2012)
freely inspired by indian classical raga Todí ...
for string orchestra
score sample   *** audio (performed by Pardubice Philharmonic Orchestra)


INTERHALATIO (2012)

for flute, tabla and electro-acoustic track
electronics using just the sounds of separate tabla strokes extremely stretched in time, and breathy samples of flute
score sample *** audio (performed by Zuzana Badurova - flute, Tomas reindl - tabla, interactive video -
Roman Týc:

 TRANS-ORGANUM (2011)
for organ and percussion (3 Tam-Tam, 5 Tom-tom, 2 cymbals)
score sample *******
video...


ŠUMAVSKÉ FANFÁRY (2011):

dedicated to the royal city of Kasperske Hory
1. Karel IV. --- 2. Karel Klostermann --- 3. Mariánská ---
4. Josef Váchal --- 5.Ze Šumavské hospůdky

complete score


IN-TERRESTRIA (2010)
for bass clarinet, violoncello and tabla:

score sample

video - part 1 *******  video - part 2 *******  video - part 3


MARWA (2010)
elektroakustical study inspired by microtonal system of raga Marwa

audio *******     commenary(pdf)


KONNAKOL PIANO (2010)
piano composition inspired by south-indian (carnatic) rhythm structures

score sample ******* video 1 (the composition) ******* video 2 (explanation of some traditionals rhythms used in composition)

 

ZAHRADA SOCH - SYMPHONIC FANTASY (2009)
orchestral composition from the ballet Zahrada soch

score sample *******     audio

 

****************
...MP3 ukázky scénické a filmové hudby zde...


 

****************

 

články o indické hudbě a rytmu:

 

 

Home   -  Bio   -  VIDEO  -  Projekty  -  CD/MP3   -  Foto  -  Akce  -  Jiné(články, links)   -  Kontakt